Dotacje

Informujemy, że firma AMECO Jacek Tomczak i spółka realizuje Projekt „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego łącznika stalowego z magnetycznym systemem precyzyjnych połączeń” w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem przedmiotowego projektu jest zrealizowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających wytwarzanie innowacyjnego łącznika stalowego z magnetycznym systemem precyzyjnych połączeń dla branży budowlanej.

Produktem, który zostanie wprowadzony na rynek, dzięki realizacji projektu jest innowacyjny łącznik stalowy z magnetycznym systemem precyzyjnych połączeń oraz rodzina powiązanych z nim produktów umożliwiająca sprawne łączenie obróbek blacharskich podczas prac budowlanych i montażowych.

Informujemy, iż nazwą skróconą produktu będzie: Obróbka blacharska + MAG.

Wartość projektu: 1 670 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 958 500,00 zł
Okres realizacji projektu: 2020 - 2021

Dotacje logo

Informujemy, że firma AMECO Jacek Tomczak i spółka realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Technologia produkcji innowacyjnego "Systemu konstrukcji płatwiowych TwinZ" gwarancją podniesienia konkurencyjności AMECO s.c.

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej, która jest wynikiem własnych prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz uzyskanego przez nie patentu związanego z innowacyjnym produktem o nazwie „System konstrukcyjny TwinZ”.

Efekt realizacji projektu: w wyniku przedmiotowej inwestycji technologicznej zostanie zaoferowany na rynku europejskim znacząco ulepszony produkt –System konstrukcji płatwiowej TZ (TwinZ), posiadający nowatorskie rozwiązania objęte ochroną patentową (PAT. 2747).

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 100 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 2018 - 2019

Dotacje

Nasza oferta