Dotacje

Informujemy, że firma AMECO Jacek Tomczak i spółka realizuje Projekt „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego łącznika stalowego z magnetycznym systemem precyzyjnych połączeń” w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem przedmiotowego projektu jest zrealizowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających wytwarzanie innowacyjnego łącznika stalowego z magnetycznym systemem precyzyjnych połączeń dla branży budowlanej.

Produktem, który zostanie wprowadzony na rynek, dzięki realizacji projektu jest innowacyjny łącznik stalowy z magnetycznym systemem precyzyjnych połączeń oraz rodzina powiązanych z nim produktów umożliwiająca sprawne łączenie obróbek blacharskich podczas prac budowlanych i montażowych.

Informujemy, iż nazwą skróconą produktu będzie: Obróbka blacharska + MAG.

Wartość projektu: 1 670 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 958 500,00 zł
Okres realizacji projektu: 2020 - 2021

Dotacje logo

Informujemy, że firma AMECO Jacek Tomczak i spółka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wprowadzenie na rynek nowych elementów węzłowych dla ram portalowych” w ramach Programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem przedmiotowego projektu jest zrealizowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowych cienkościennych elementów węzłowych stalowych ram portalowych z kształtowników profilowanych na zimno.

Informujemy, iż nazwą skróconą produkru będzie: Profil zimnogięty W.

Dotacje

Nasza oferta