Dotacje

Dotacje
Dotacje

Informujemy, że firma AMECO Jacek Tomczak i spółka realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Technologia produkcji innowacyjnego "Systemu konstrukcji płatwiowych TwinZ" gwarancją podniesienia konkurencyjności AMECO s.c.

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej, która jest wynikiem własnych prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz uzyskanego przez nie patentu związanego z innowacyjnym produktem o nazwie „System konstrukcyjny TwinZ”.

Efekt realizacji projektu: w wyniku przedmiotowej inwestycji technologicznej zostanie zaoferowany na rynku europejskim znacząco ulepszony produkt –System konstrukcji płatwiowej TZ (TwinZ), posiadający nowatorskie rozwiązania objęte ochroną patentową (PAT. 2747).

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 100 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 2018 - 2019

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.
rozwój działalności poprzez zakup innowacyjnej maszyny i utworzenie dwóch miejsc pracy

mająca na celu zwiększenie kadry pracowników poprzez stworzenie miejsc pracy, wynikających z zakupu innowacyjnej maszyny. Jednocześnie zwiększenie dotychczasowej produkcji i uzyskanie wysokiej, powtarzalnej jakości produkcji

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wynik realizowanej operacji
W wyniku realizowanej operacji zostały stworzone dwa miejsca pracy oraz została zakupiona innowacyjna maszyna - zaginarka hydrauliczna o maksymalnym kącie gięcia - 140 stopni.

Dotacje logo

Nasza oferta