DOTACJE

dotacje-logotypy

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma AMECO Jacek Tomczak i spółka realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Technologia produkcji innowacyjnego "Systemu konstrukcji płatwiowych TwinZ" gwarancją podniesienia konkurencyjności AMECO s.c.”

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej, która jest wynikiem własnych prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz uzyskanego przez nie patentu związanego z innowacyjnym produktem o nazwie „System konstrukcyjny TwinZ”.

Efekt realizacji projektu

W wyniku przedmiotowej inwestycji technologicznej zostanie zaoferowany na rynku europejskim znacząco ulepszony produkt –System konstrukcji płatwiowej TZ (TwinZ), posiadający nowatorskie rozwiązania objęte ochroną patentową (PAT. 2747).

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 100 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 2018 - 2019


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja pn.
rozwój działalności poprzez zakup innowacyjnej maszyny i utworzenie dwóch miejsc pracy

mająca na celu
zwiększenie kadry pracowników poprzez stworzenie miejsc pracy, wynikających z zakupu innowacyjnej maszyny. Jednocześnie zwiększenie dotychczasowej produkcji i uzyskanie wysokiej, powtarzalnej jakości produkcji

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wynik realizowanej operacji

W wyniku realizowanej operacji zostały stworzone dwa miejsca pracy oraz została zakupiona innowacyjna maszyna - zaginarka hydrauliczna o maksymalnym kącie gięcia - 140 stopni.

dotacje-logotypy

skontaktuj sie z nami

Ameco s.c.
Romartów 14 b, 99-335 Witonia
NIP 5070044732

tel. +48 501 647 714
tel. +48 507 141 860
fax +48 24 356 41 54
e-mail: ameco2@o2.pl

Nasze kształtowniki stalowe i obróbki blacharskie na Facebooku